Udlændinge under uddannelse: Læs om etableringskort her

Hvis du som udlænding i Danmark afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, har du mulighed for at få en opholdstilladelse med henblik på at etablere dig i Danmark, efter du har afsluttet din uddannelse.

Opholder du dig i Danmark på et etableringskort/etableringsophold, behøver du ikke en særskilt arbejdstilladelse. Med et etableringskort har du nemlig ret til at tage beskæftigelse, uden at det er nødvendigt at søge om en ny opholdstilladelse, når du skifter job. Et etableringskort giver ligeledes ret til at starte egen selvstændig virksomhed.

Læs mere om betingelserne for at opnå et etableringsophold herunder.

Betingelser for etableringskort

Det er et absolut krav og selve udgangspunktet for et etableringskort, at du har afsluttet en dansk kandidat eller en dansk ph.d.-grad. Dette skal du kunne dokumentere i form af et eksamensbevis. Har du endnu ikke modtaget eksamensbeviset, er det dog muligt at få en forhåndsgodkendelse fra universitetet.

En forhåndsgodkendelse bekræfter, at kandidatgraden er opnået, og indeholder ligeledes oplysninger som antal beståede ECTS-point. En forhåndsgodkendelse for en afsluttet ph.d. skal på samme måde bekræfte, at ph.d.-graden er tildelt.

En kandidatuddannelse dækker over masteruddannelser (60 ECTS) fra danske universiteter.

Du skal indgive ansøgningen om opholdstilladelse til et etableringskort inden dit 6 måneders jobsøgningsophold afsluttes. Har du ikke ret til et jobsøgningsophold kan du stadig søge om etableringskort, så længe dette gøres senest 6 måneder, efter du har afsluttet din uddannelse.

Ligeledes skal du kunne dokumentere, at du er i stand til at forsørge dig selv, det første år du bor i Danmark. Du skal derfor kunne dokumentere, at du råder over midler svarende til kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere under 30 år.

Slutteligt er det også et krav, at du under dit ophold i Danmark ikke har modtaget eller modtager dimittenddagpenge eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Varighed

En opholdstilladelse via etableringskort gives kun én gang for en periode på højest to år – og det er ikke muligt at forlænge perioden. Efter to års ophold kan du i stedet søge om en ny opholdstilladelse efter andre ordninger.

Her er det også vigtigt at være opmærksom på, at en opholdstilladelse kun gives eller forlænges, indtil tre måneder før passets udløbsdato.

Familiemedlemmer

Hvis du har fået opholdstilladelse i forbindelse med et etableringskort, kan du i langt de fleste tilfælde medbringe visse familiemedlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *